Nye hold for psykologer 2024

Står du som psykolog i krydsfeltet mellem det individuelle, kollektive og strukturelle arbejde?

Vi er to specialistgodkendte psykologer med bred klinisk og erhvervspsykologisk erfaring, der er gået sammen om at lave et supervisionstilbud på 40 timers ekstern gruppesupervision. Tilbudet er målrettet psykologer på vej mod autorisation eller specialist. Vi starter nyt hold op i august 2024.

Gruppen ledes af to erfarne og specialistgodkendte psykologer: Julie Holst, autoriseret psykolog og specialist i arbejds-og organisationspsykologi samt Stina Lund Worm, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne.

Supervisionen tager afsæt i den systemiske og narrative teori og metode, som begge psykologer har arbejdet med siden 2009 og været med til at videreudvikle både indenfor botilbudsbehandling, i socialpsykiatrien, misbrugsbehandling samt ved ledelses-og organisationsudvikling i private og offentlige virksomheder. Vi inddrager også Compassion fokuseret terapi (CFT), som referenceramme i arbejdet med jer selv, jeres klienter, samarbejdspartnere og arbejdsplads.

Sammen har Julie og Stina skrevet artiklen ”Udviklingsfortællinger i narrativ praksis – en diskussion af samspillet mellem dominerende samfundsdiskurser og narrativ terapi” i det nordiske tidsskrift Fokus på Familien. Julie er desuden forfatter til flere artikler indenfor både det terapeutiske og organisatoriske felt. Læs mere under artikler.

Praktisk

Dato og tid: 11 fredage kl. 9-15: 60 timer i alt (omregnes til 40 timers ekstern supervision i gruppe mod opnåelse af autorisation i henhold til psykologernes autorisationskriterier). Individuel supervision kan tilkøbes sideløbende.

Opstartsdato: Fredag  16/8 2024. Resten af datoerne finder vi i fællesskab i gruppen.
Gruppestørrelse:  5 deltagere
Pris: 28.500kr. Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads, gives 10% rabat. 
Forplejning: Der serveres the, kaffe, frugt og snacks i løbet af dagen. Frokost kan enten medbringes eller købes i nærområdet.

Sted: Jernbanegade 4, 1608 København V.  
Tilmelding: Kontakt Julie Holst på 31420950 eller Stina Lund Worm på 61308495 for at høre nærmere. Du kan også sende en mail til mail@julie-holst.dk eller til stinalundworm@gmail.com for tilmelding.

Vores ambition i supervisionen er, at facilitere en tryg supervisionsgruppe, hvor det gode læringsgrum, nysgerrighed og gensidig respekt er i fokus. Hvor vi lytter og lærer af hinandens refleksioner, oplevelser og erfaringer i gruppen og derigennem får udviklet hinandens psykologfaglige engagement og identitet.

Supervisionen vil tage afsæt i de tematikker, interesser, benspænd og udfordringer som deltagerne er optaget af. Der vil skiftevis være oplæg, litteraturgennemgang og øvelser samt konkret sagssupervision med både reflekterende team og bevidningspraksis, med det formål at sikre en struktureret proces for udveksling af erfaringer og perspektiver i gruppen.

Når vi har valgt at udbyde supervisionsgruppen sammen, er det fordi man som psykolog ofte får det vi kalder ”sagssupervision”, men med mindre fokus på den organisatoriske kontekst vi er en del af, for at lykkes med at agere og levere ift. vores kerneopgave (”sagen” som vi tager op til supervision). Derfor ønsker vi her, at give mulighed for, at få to supervisorer med specialistviden og mange års erfaring indenfor henholdsvis den psykoterapeutiske del og den arbejds-og organisationspsykologiske del. Vi vil gøre vores allerbedste, for at bringe begge fagligheder i spil til at belyse, perspektivere og reflektere ind i de dilemmaer, udfordringer og udviklingsønsker der tages op.

Eksempler på temaer kan være:

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.