Omsorgstræthed

Forebyggende indsatser

Omsorgstræthed kaldes også medfølelsestræthed, omsorgsudmattelse, indvolveringsudmattelse, empatiudbrændthed og compassion fatique. Det er en form for slitage der sker over tid. Og særligt omsorgsfagene er udsatte grupper her. Der er veldokumenteret effekt i forhold til at arbejde forebyggende på arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere klædes godt på til at passe på sig selv og hinanden – så de får det overskud der skal til, for at kunne passe på de kunder, borgere, beboere, pårørende eller andre som de er ansat til at passe på.  

Forebyggende indsatser, supervision og oplæg

Jeg har mange opgaver ude på arbejdspladser, hvor formålet er, at lave forskellige forebyggende indsatser indenfor omsorgstræthed og forråelse. Det er særligt på arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere i omsorgs- og plejearbejdet har opgaver der stiller høje følelsesmæssige krav samtidig med at kompleksiteten og opgavepresset er højt. Arbejdet med høje følelsesmæssige krav indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, hvor man skal sætte sig ind i, rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller reaktioner. Samtidig skal man håndtere eller skjule egne tanker eller følelser eller tilpasse kommunikationen eller adfærden til de mennesker der arbejdes med. Disse forhold er tit en del af medarbejdernes hverdag i ældreplejen ude i kommunerne, hvor jeg er tilknyttet som ekstern supervisor flere steder.

 Jeg tilbyder flere forebyggene indsatser. Nedenfor kan du læse om supervision med fokus på perspektivskifte, dialogbaseret teamlæring og oplæg, som jeg ofte anvender.

Supervision 

Når jeg leverer supervisionsforløb ude på arbejdspladser, har jeg særligt fokus på at skabe fælles forståelser. Fælles forståelser af de udfordringer folk står med i det daglige arbejde med kerneopgaven, f.eks borgere, beboere, pårørende, kunder el lign. Med fælles forståelse kommer ofte også et fælles sprog. Dermed øges en fælles opmærksomhed og styrkelse af samarbejdet i gruppen samtidig med at fagligheden højnes. Det gør den f.eks ved at der lyttes til en mangfoldighed af perspektiver fra kollegaers forskellige ståsteder og faglige baggrunde. Det ses ofte at supervision bidrager til at styrke trivslen individuelt og kollektivt. Og som en afledt effekt, bliver det ofte nemmere at finde overskud og handlerum til de udfordringer man står i. Jeg arbejder særligt med perspektivskifte som metode, når jeg er ude og supervisere.

Dialogbaseret teamlæring og oplæg

Jeg kommer også ud og laver dialogbaseret teamlæring og oplæg om nyeste viden indenfor omsorgstræthed og forebyggelse af forråelse. Her er formålet, at hente inspiration til måder at arbejde forebyggende med det individuelt og kollektivt på arbejdspladsen. Således at man får en fælles erkendelse af faresignalerne ift. omsorgstræthed og forråelse og kan skærpe opmærksomheden i fællesskab og tage de nødvendige tiltag.

Kontakt mig endelig hvis du ønsker at høre mere.

Autoriseret psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.